Camping Maramures

Biserica din lemn

În Borşa au existat două biserici de lemn, dar nu se mai păstrează astăzi decât cea din partea de jos a oraşului. Biserica de lemn a fost reconstruită după anul 1717 deoarece lăcaşul de cult anterior a avut de suferit în urma invaziei tătarilor din anul 1717. Locul unde s-au dat luptele poartă şi azi numele de Preluca Tătarilor, localnicii fiind conduşi în lupta din 4 septembrie 1717 de un preot, Lupu Sandor. Foarte valoroasă este pictura interioară, realizată în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, de meșteri anonimi. Iese în evidență și iconostasul, prin icoanele împărătești și medalioanele în formă de inimă. Biserica păstrează și un frumos sfeșnic de lemn, numeroase icoane pe lemn, cu fondul aurit, gravat cu decorații sub formă de frunze și numeroase tipărituri, care atestă legăturile intense pe care le avea această localitate cu centrele culturale din Țara Românească și Moldova.